Avancerad testutrustning

Kvalitetskontrollcentret betjänas med avancerad testutrustning och professionella monitormetoder.

Kvalitet är grunden för ett företag, och högkvalitativa produkter är kärnan i ett företags konkurrenskraft.För att tillverka produkter av hög kvalitet och hög precision kontrollerar HOWFIT strikt varje grind i tillverkningsprocessen från matning till tillverkning till fraktinspektion för att säkerställa kvaliteten på varje stanspress.

UTRUSTNING

Alla gjutna delar av våra stanspressar behandlas med åldrande, och efter grovbearbetning behandlas de med vibrationsåldring och avslutar bearbetningen, för att minska och homogenisera restspänningen, så att stanspressen kan bibehålla dynamisk stabilitet och förbättra delarnas antideformationsförmåga.

Antagande av laserspårningstestaren från API, USA, för att inspektera kvaliteten på stora reservdelars säng och glid, vilket ytterligare förbättrar kvaliteten på produkterna.

Antagande av Japan Mitutoyo koordinattestare för kvalitetsinspektion av delar med höga precisionskrav, vilket ger garanti för kvaliteten på högprecisionsdelar.

Använd schweizisk TRIMOS sekundär testare med marmorplattform för fullständig inspektion av små delar, kontrollera strikt varje länk.

Använd Japan RIKEN BDC-monitor för att testa stabilitetsprestandan hos pressmaskinens BDC.

Använd Japan RIKEN tonnagetestare för att testa pressmaskinens presskapacitet.

20
21
19
18
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss